Apie mus   

Patyręs personalas ir kvalifikuoti mokytojai

Mokykloje paskaitas veda ilgametę patirtį turintys mokytojai, o vairavimo praktikos moko 2 profesionalūs vairavimo instruktoriai.

 

Darbo tvarkos taisyklės

I. Veikla ir tikslai

 1. Mokykla veikia kaip savarankiška mokymo įstaiga ruošianti AM, A1, A2, A, B1, B, C, CE, D kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų pirminį ir papildomą mokymą.
 2. Vairavimo mokykloje, esantis dėstytojų ir instruktorių kolektyvas bei automobilių ir metodinės medžiagos turinio gausos dėka, mūsų mokiniai gali baigti mokymo kursus pagal mokymo planą, pasirinkti lankstesnį vairavimo grafiką bei lengvai įsisavinti reikiamas temas.
 3. Mūsų kolektyvo tikslas atsižvelgti į kiekvieno besimokančiojo individualumą, suteikti jam pasitikėjimo bei atsakomybės jausmą vairavimo metu.

II. Priėmimo tvarka

 1. Asmuo, norintis mokytis vairavimo mokykloje, turi pateikti asmens dokumentą.
 2. Susimokėti už mokslą pradinį įnašą, o likusią dalį pagal mokymo sutarties sąlygas.
 3. Pranešti apie neatvykimą į praktinio vairavimo pamokas ne vėliau, kaip 1 dieną prieš vairavimą. Neatvykus ir praradus pamoką dėl nepateisinamų priežasčių, mokiniui skiriama papildoma vairavimo pamoka už kurią mokamas 70 litų mokestis.
 4. Kiekvienam išklausiusiam teorijos kursą bei sėkmingai pabaigus praktinio vairavimo mokymo programą ir išlaikiusiam mokyklinius egzaminus išduodamas nustatyto formato ISO 276 – A7 kursų baigimo liudijimas.

II. Atsakomybė

 1. Laikytis vairavimo mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, bendrųjų viešosios tvarkos reikalavimų, tausoti vairavimo mokyklos inventorių ir vaizdines priemones, atlyginti dėl savo kaltės vairavimo mokyklai padarytą žalą.
 2. Sistemingai ir stropiai mokytis, lankyti teorijos ( lankomumas 80%) ir praktinio vairavimo pamokas (lankomumas 100%) pagal vairavimo mokyklos nustatytą grafiką.
 3. Mokyklos vadovas atsako už vairavimo mokyklos veiklą ir jos rezultatus.
 4. Vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams, pažeidusiems darbo drausmės tvarką, gali būti skiriamos drausminės nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos nustatyta tvarką.
 5. Vairavimo mokykla turi teisę nutraukti mokymo sutartį, jeigu mokinys nevykdo savo įsipareigojimų. Vairavimo mokyklai nutraukus vairavimo sutartį arba mokiniui nutraukus sutartį be pagrįstų priežasčių, sumokėtas mokestis už mokymą negrąžinamas.

Vairavimo kursai A, A1, A2, B, B, C, CE, D

Organizuojami visų vairavimo kategorijų kursai bei pirmosios pagalbos paskaitos. Visokeriopa pagalba bei konsultacijos rengiant dokumentus. Lanksčios sąlygos pasirinkus kelias kategorijas iš karto.

Puikios mokymosi sąlygos

Teorijos mokymo paskaitos vyksta didelėje, jaukioje auditorijoje, kurioje daug įvairiausių vaizdinių priemonių, autodetalių maketų ir pan. Taip pat rodoma video medžiaga apie saugų vairavimą. Mokymui naudojami naujausi "KET" ir PDD (rusų kalbos) teorijos bilietai. Vairavimo mokymui naudojamos apynaujės visus reikalavimus atitinkančios transporto priemonės.

Kasmet vis daugiau turime mokinių

Nuo 2002 metų esame paruošę daugiau kaip 4400 vairuotojų, kurie neretai būtent pas mus atveda mokytis dar ir savo draugus bei pažįstamus.